ZdeněkAltman.cz - diagnostika, kurzy, odborné konzultace
Objednávky
Kontakt, přihlášení se na kurzy, organizace kurzů, objednání vyšetření ajn.
Publikace
Test apercepce ruky
Kresba postavy
Test stromu
Životopis
Stručný životopis - praxe, zkušenosti
Názory
Výroky, postřehy a zajímavé citáty

 
Kontakt:
Zdeněk Altman
z.altmanzavináčvolny.cz

Aktuálně
Ve školním roce 2020/2021 pořádám vybrané kurzy online. Pro bližší info mě kontaktujete e-mailem.


Problém zvaný šikana


Co je to vlastně šikana, jak ji rozpoznáme, jak se k danému problému postavit a jaké jsou možnosti prevence a řešení. Problémy jsou již se samotným pojmem šikana – pro školy je účelné raději používat formulaci: „porucha vzájemných vztahů ve skupině“

Jednodenní seminář: Uvedení do složitosti problému, definice pojmu, dynamika příčin, možnosti řešení (výběr témat lze přizpůsobit potřebám účastníků).
Dvoudenní seminář: První den je věnován hlubšímu objasnění podstaty problému - bez pochopení složité vnitřní dynamiky šikany a jejích skrytých příčin je obtížné proti ní účinně zasahovat. Druhé setkání je zaměřeno na možné způsoby, jak na šikanu reagovat, na co a kdy je zapotřebí zaměřit hlavní pozornost. Vzhledem ke značné rozmanitosti příčin i vnějších projevů neexistuje universální postup, ale lze se inspirovat na konkrétních příkladech.

Úvod do problematiky:
 • objasnění základních pojmů - problémy spojené s pojmem šikana, nadužívání pojmu šikana
 • základní znaky šikany, definice problému - jak odlišit šikanu od ostatních jevů
 • předsudky bránící nezaujatému pohledu na šikanu
 • složitá dynamika příčin, rozmanité vnější projevy, vývoj a různé stupně závažnosti šikany - odhalení jádra problému předurčuje výběr nejvhodnější strategie řešení
 • osobnost a motivace útočníků a obětí, podíl nevědomých faktorů
 • vliv skupinové dynamiky na vznik a vývoj šikany
 • příklady z praxe a rozbory konkrétních případů

Hledání možností řešení:
 • zamyšlení nad možnostmi řešení šikany – na co je kdy zapotřebí zaměřit pozornost
 • diagnostika – sociometrie, dotazníky, pozorování
 • možnosti prevence
 • otázky spojené s trestáním
 • jak jednat s oběťmi, útočníky, rodiči, ostatními spolužáky
 • práce celou třídou – besedy o problému, psychologická cvičení a hry zaměřené k vytvoření lepšího pocitu sounáležitosti a porozumění problému
 • diskuse, výměna zkušeností


Zpět

(c) 2012 Jan Altman