ZdeněkAltman.cz - diagnostika, kurzy, odborné konzultace
Objednávky
Kontakt, přihlášení se na kurzy, organizace kurzů, objednání vyšetření ajn.
Publikace
Test apercepce ruky
Kresba postavy
Test stromu
Životopis
Stručný životopis - praxe, zkušenosti
Názory
Výroky, postřehy a zajímavé citáty

 
Kontakt:
Zdeněk Altman
z.altmanzavináčvolny.cz

Aktuálně
Ve školním roce 2020/2021 pořádám vybrané kurzy online. Pro bližší info mě kontaktujete
e-mailem.

Využití psychologie a komunikačních dovedností ve školství – nabídka kurzů


Koncepce programů vychází ze znalosti školní problematiky (zkušenosti z práce v ped.- psych. poradnách). Modelové situace a uváděné příklady jsou přizpůsobovány praktickým potřebám a zájmům účastníků (např. učitelé ZŠ, SŠ, vedoucí pracovníci). Formy seznámení s danou problematikou - přednášky nebo besedy (diskuse), rozbory konkrétních případů a situací, nácvik dovedností, brainstorming – společné hledání možností řešení, videotrénink, hlubší zamyšlení nad tématem prostřednictvím různých psychologických cvičení a her. Možnost vyzkoušet si, co se o sobě mohu dozvědět pomocí některých psychologických dotazníků a testů.

Práce s problémovými dětmi
o možnostech řešení závažných výchovných a psychických problémů ve škole
Práce s psychicky narušeným dítětem

Agresivita ve škole
dětská agresivita: provokace, zkratkovité reakce, nepřátelské chování, agresivita rodičů
Problém zvaný šikana

Jak lépe zvládat obtíže při komunikace s rodiči ve škole

Obrana proti psychické zátěži a mentální hygiena ve škole

Rozvoj komunikačních dovedností
např. nonverbální komunikace, asertivita, zvládání konfliktů, umění přesvědčivého vystupování, obrana proti nátlaku
Emoční inteligence
pohled na emoce jako základní faktor dynamiky lidské psychiky
Úvod do psychologie
zamyšlení nad způsoby a příčinami lidského myšlení a chování
Extremismus, terorismus a rasismus z pohledu psychologie
základy time managementu
Komunikační pasti
manipulace, nečisté triky, znásilňování mysli – jak odhalovat, možnosti obrany
Problémy dospívání
puberta a adolescence
Psychologický pohled na výukové problémy

Pomocné techniky při řešení výchovných problémů
Možnosti využití komunikačních dovedností a některých psychologických technik při řešení výchovných problémů např. vedení výchovného rozhovoru, reakce na agresivní chování, sociometrie, práce se skupinou

Zpět

(c) 2012 Jan Altman