ZdeněkAltman.cz - diagnostika, kurzy, odborné konzultace
Objednávky
Kontakt, přihlášení se na kurzy, organizace kurzů, objednání vyšetření ajn.
Publikace
Test apercepce ruky
Kresba postavy
Test stromu
Životopis
Stručný životopis - praxe, zkušenosti
Názory
Výroky, postřehy a zajímavé citáty

 
Kontakt:
Zdeněk Altman
z.altmanzavináčvolny.cz

Aktuálně
Ve školním roce 2020/2021 pořádám vybrané kurzy online. Pro bližší info mě kontaktujete e-mailem.


Možnosti využití komunikačních dovedností a některých psychologických technik při řešení výchovných problémů


(vedení rozhovoru, sociometrie)


  • vedení rozhovoru – zásady profesionálního vedení rozhovoru k diagnostice i ovlivnění postojů, jednání se skupinou a s jednotlivcem, získávání si a udržování důvěry, jednání s rodiči, anamnéza
  • objasňování a vyšetřování
  • komunikace jako nástroj k řešení a prevenci výchovných problémů (konflikty a agresivita jako důsledek nedostatečných komunikačních dovedností, diskuse nad problémem jako prevence narůstání konfliktů)
  • zvládání agresivního chování
  • sociometrie - seznámení se s metodou diagnostikující vzájemné vztahy mezi žáky a celkovou atmosféru ve třídě, metodika, interpretace výsledků, jak s výsledky dále pracovat


Zpět

(c) 2012 Jan Altman