ZdeněkAltman.cz - diagnostika, kurzy, odborné konzultace
Objednávky
Kontakt, přihlášení se na kurzy, organizace kurzů, objednání vyšetření ajn.
Publikace
Test apercepce ruky
Kresba postavy
Test stromu
Životopis
Stručný životopis - praxe, zkušenosti
Názory
Výroky, postřehy a zajímavé citáty

 
Kontakt:
Zdeněk Altman
z.altmanzavináčvolny.cz

Aktuálně
Ve školním roce 2020/2021 pořádám vybrané kurzy online. Pro bližší info mě kontaktujete e-mailem.


Úvod do psychologie


Zamyšlení nad způsoby a příčinami lidského myšlení a chování. Jak lépe porozumět sobě sama i druhým


Sledovaný cíl – posílení sebevědomí, lepší sebepoznání a pochopení chování druhých
  • skryté stránky osobnosti (mimo kontrolu vědomí) a jejich vliv na chování a hodnocení sebe sama i druhého, dynamika nevědomí, komplexy méněcennosti, mechanismy nevědomých obran, konflikt rozumu a emocí
  • problémy mezilidských vztahů, sociální role
  • seznámení s transakční analýzou - hlubší pohled na sebe sama a mezilidské vztahy prostřednictvím psychologického modelu osobnosti, pochopení dynamiky lidské psychiky (nástroj vytvořený k předcházení konfliktů a k pozitivnímu ovlivňování interpersonálních vztahů).
  • psychologické hry a cvičení zaměřená na hlubší poznání sebe sama i možnosti odhadu druhých, zpětná vazba, možnost vyzkoušet si psychologické testy - sebepoznání jako nástroj k lepšímu pochopení druhého


Zpět

(c) 2012 Jan Altman