ZdeněkAltman.cz - diagnostika, kurzy, odborné konzultace
Objednávky
Kontakt, přihlášení se na kurzy, organizace kurzů, objednání vyšetření ajn.
Publikace
Test apercepce ruky
Kresba postavy
Test stromu
Životopis
Stručný životopis - praxe, zkušenosti
Názory
Výroky, postřehy a zajímavé citáty

 
Kontakt:
Zdeněk Altman
z.altmanzavináčvolny.cz

Aktuálně
Ve školním roce 2020/2021 pořádám vybrané kurzy online. Pro bližší info mě kontaktujete e-mailem.


Práce s problémovými dětmi


O možnostech řešení závažných výchovných a psychických problémů ve škole


Motto: Nejpalčivější výchovné problémy nemají jednoduché řešení, neexistují „zaručené“ návody ani žádné spasitelné instituce, které by nás problému zbavily – je zapotřebí se problémům aktivně postavit, hledat a zkoušet … Psychologie nám může pomoci, jak o problémech konstruktivně přemýšlet, jak se k nim postavit.
  • Konfrontace psychologického a pedagogického pohledu na danou problematiku
  • Zamyšlení nad psychologickými příčinami nejrůznějších druhů problematického chování některých dětí (např.: hyperaktivita, ADHD, různé projevy agresivity, provokativní chování, nezvladatelné záchvaty zlosti, šikanování, absence, lhaní, krádeže, vandalismus, kouření, alkohol, návykové látky, mentální anorexie, rasismus, sebevražedné pokusy, sebepoškozování, vraždící „hodné“ děti)
  • Proč nelze nabízet jednoduché ani universální „kuchařky“ k řešení problémů - nutnost hledání širších souvislostí
  • Slepé uličky při hledání řešení
  • Subjektivní faktory a potíže s vlastními emocemi
  • Zamyšlení nad možnostmi jejich řešení a prevence
  • Psychologická problematika trestání
  • Prevence
  • Příklady řešení
  • Hledání možných strategií řešení různých výchovných problémů na modelových příkladech (brainstorming, výměna zkušeností, nápady, diskuse nad problémy).

Tento kurz by měl v optimálním případě probíhat seminární formou (brainstorming, výměna zkušeností, nápady, diskuse nad problémy). Uvítám co nejaktivnější účast všech účastníků.

Zpět

(c) 2012 Jan Altman