ZdeněkAltman.cz - diagnostika, kurzy, odborné konzultace
Objednávky
Kontakt, přihlášení se na kurzy, organizace kurzů, objednání vyšetření ajn.
Publikace
Test apercepce ruky
Kresba postavy
Test stromu
Životopis
Stručný životopis - praxe, zkušenosti
Názory
Výroky, postřehy a zajímavé citáty

 
Kontakt:
Zdeněk Altman
z.altmanzavináčvolny.cz

Aktuálně
Ve školním roce 2020/2021 pořádám vybrané kurzy online. Pro bližší info mě kontaktujete e-mailem.


Jak lépe zvládat obtíže při komunikace s rodiči ve škole


Motto: Při jednání s rodiči je dobré si stále připomínat: že je lepší mít rodiče na své straně a ne jako nepřátele, že máme vychovávat žáky, ne jejich rodiče, že často platí bonmot: „Problematičtí žáci mívají problematické rodiče“ a že i kvalitní rodiče se ve škole často chovají „divně“….
  • Typické zdroje nedorozumění a konfliktů – stereotypní vzorce chování, nezvládnuté emoce, subjektivní zkreslení
  • Bariéry komunikace ze strany školy a ze strany rodičů
  • Zvládání nežádoucích emocí – asertivita, profesionální vystupování, získání kontroly nad nevědomé obranné mechanismy
  • Obrana proti zlostným výlevům, aroganci a agresivitě
  • Obrana proti manipulativním strategiím - hraní „her“ podle transakční analýzy
  • Umění pozitivní konotace – prevence konfliktů
  • Strategie vyjednávání – techniky přesvědčování, způsob argumentování
  • Neverbální komunikace
  • Význam přípravy na složitá jednání – např. příprava scénáře pro vedení výchovné komise


Zpět

(c) 2012 Jan Altman