ZdeněkAltman.cz - diagnostika, kurzy, odborné konzultace
Objednávky
Kontakt, přihlášení se na kurzy, organizace kurzů, objednání vyšetření ajn.
Publikace
Test apercepce ruky
Kresba postavy
Test stromu
Životopis
Stručný životopis - praxe, zkušenosti
Názory
Výroky, postřehy a zajímavé citáty

 
Kontakt:
Zdeněk Altman
z.altmanzavináčvolny.cz

Aktuálně
Ve školním roce 2020/2021 pořádám vybrané kurzy online. Pro bližší info mě kontaktujete e-mailem.


Emoční inteligence


Pohled na emoce jako základní faktor dynamiky lidské psychiky


Zamyšlení nad zásadní rolí našich emocí a jiných nevědomých faktorů nejenom v soukromém, ale i profesionálním životě. Umění ovládat vlastní emoce jako součást komunikačních dovedností i obrany proti zvýšené psychické zátěži.
  • K čemu jsou nám emoce – vrozený emoční základ, vývoj osobnosti, funkce emocí, zdroje problémů
  • Konflikt rozumu a emocí – negativní důsledky přeceňování rozumu a podceňování emocí
  • Skryté stránky osobnosti (mimo kontrolu vědomí) a jejich vliv na chování a hodnocení sebe sama i druhého, dynamika nevědomí, komplexy méněcennosti, mechanismy nevědomých obran
  • Úzkost, zvládání nepříjemných pocitů – automatické myšlenky, samožery (autodestruktivní životní scénáře)
  • Hněv, předrážděnost, agresivní reakce – možnosti sebeovládání, jak vhodně reagovat na projevy zloby druhých
  • Empatie, sociální odhad – nenahraditelná role emocí při jednání s druhými


Zpět

(c) 2012 Jan Altman