ZdeněkAltman.cz - diagnostika, kurzy, odborné konzultace
Objednávky
Kontakt, přihlášení se na kurzy, organizace kurzů, objednání vyšetření ajn.
Publikace
Test apercepce ruky
Kresba postavy
Test stromu
Životopis
Stručný životopis - praxe, zkušenosti
Názory
Výroky, postřehy a zajímavé citáty

 
Kontakt:
Zdeněk Altman
z.altmanzavináčvolny.cz

Aktuálně
Ve školním roce 2020/2021 pořádám vybrané kurzy online. Pro bližší info mě kontaktujete e-mailem.


Agresivita ve škole


Dětská agresivita: provokace, zkratkovité reakce, nepřátelské chování


V celé společnosti, i v každé škole, se stále častěji setkáváme s různými projevy agresivity. Co to vlastně agresivita je, kde se bere, kdo a proč je agresivní? Jak se k agresivitě stavět? Jaké jsou možnosti prevence, jak reagovat na agresivní chování?
 • Zamyšlení nad podstatou a příčinami agresivity, motivace a skrytá dynamika agresivního chování, zdroje problematického chování u dětí, nejčastější důvody násilného chování, šikanování, vandalismu, verbálních útoků apod.
 • Mechanismy učení se agresivitě
 • Různé druhy a podoby agresivního chování
 • Poruchy osobnosti spojené s agresivním chováním
 • Skupinová agresivita – problematické party
 • Problémy s trestáním za agresivitu
 • Komunikační dovednosti jako nástroj k zvládání agresivity
 • Možnosti zklidnění při záchvatech vzteku
 • Práce s „agresivním“ dítětem – výchovná opatření i terapeutické přístupy
 • Možnosti prevence
 • Další sociálně patologické jevy: rasismus (skinheads), šikana, predelinkventní chování


Zpět

(c) 2012 Jan Altman