ZdeněkAltman.cz - diagnostika, kurzy, odborné konzultace
Objednávky
Kontakt, přihlášení se na kurzy, organizace kurzů, objednání vyšetření ajn.
Publikace
Test apercepce ruky
Kresba postavy
Test stromu
Životopis
Stručný životopis - praxe, zkušenosti
Názory
Výroky, postřehy a zajímavé citáty

 
Kontakt:
Zdeněk Altman
z.altmanzavináčvolny.cz

Aktuálně
Ve školním roce 2020/2021 pořádám vybrané kurzy online. Pro bližší info mě kontaktujete e-mailem.


Test stromu


Rozsah kurzu: 16 hod. (dvoudenní seminář)


Popis metody: Test stromu (Baumtest, základním východiskem je práce K. Kocha) je kresebná projektivně - výrazová technika, vhodná jako pomocná metoda při diagnostice osobnosti dětí od cca 12 let a zejména dospělých. Patří u nás k nejpoužívanějším projektivním testům vůbec. Kresba stromu umožňuje, při respektování základních omezení, komplexní pohled na osobnost v celé její složitosti a dynamice, zejména vlastní sebepojetí a schopnost prosadit se ve vnějším světě.

Obsah kurzu: úvod do metody, možnosti využití, obecně výhody a nedostatky kresebných projektivně-výrazových metod, administrace, základní principy a postup při interpretaci, formální a obsahová analýza, vývoj dětské kresby, patologické projevy. Kurz probíhá seminární formou, důraz je kladen zejména na otázku praktického využití probírané metody. Všechny probírané jevy jsou demonstrovány na konkrétních kresbách z praxe, provádí se podrobný rozbor řady zajímavých kreseb, včetně praktických cvičení pro posluchače. V případě zájmu je možno věnovat určitý čas i rozboru kreseb z vlastní praxe posluchačů.
Lektor kurzu je autorem obsáhlé a zatím jediné české příručky „Test stromu“ (vydala PPPP, Ohradní 20, Praha 4, 140 00, v r. 1998 a 2002).

Podrobněji k obsahu kurzu:
 • Zamyšlení nad širšími souvislostmi psychodiagnostiky
 • Výhody a nedostatky projektivních metod
 • Vztah kresby a osobnosti
 • Principy fungování kresebných technik jako výrazově-projektivních metod
 • Strom jako archetyp
 • Administrace
 • Formální analýza: pohled na kresbu jako výsledek činnosti, projevy obrany, velikost, umístění a způsob provedení kresby, práce s čarou, kvalita provedení, empirické srovnávání různých typů kreseb
 • Obsahová analýza: celkový dojem, symbolický význam detailů
 • Dětské kresby
 • Využití metody v klinické oblasti
 • Ukázky celé řady běžných (průměrných) i různých mimořádných kreseb


Zpět

(c) 2012 Jan Altman