ZdeněkAltman.cz - diagnostika, kurzy, odborné konzultace
Objednávky
Kontakt, přihlášení se na kurzy, organizace kurzů, objednání vyšetření ajn.
Publikace
Test apercepce ruky
Kresba postavy
Test stromu
Životopis
Stručný životopis - praxe, zkušenosti
Názory
Výroky, postřehy a zajímavé citáty

 
Kontakt:
Zdeněk Altman
z.altmanzavináčvolny.cz

Aktuálně
Ve školním roce 2020/2021 pořádám vybrané kurzy online. Pro bližší info mě kontaktujete e-mailem.


Supervizní seminář k projektivním technikám


Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin (jednodenní seminář)


Seminář volně navazuje na kurzy Testu stromu, Kresby postavy nebo Testu ruky (jejich absolvování ale není podmínkou). Je určen pro psychology, kteří s danou metodou nebo metodami již pracují. Budeme se zabývat podrobnými rozbory konkrétních kreseb nebo protokolů doplněných o kasuistiky apod., které si účastníci přinesou ze své vlastní praxe. Cílem je umožnit účastníků vyzkoušet si samostatnou práci při interpretaci projektivních testů pod odborným vedením, výměnu zkušeností a vzájemnou konfrontaci názorů. Doporučuji přinést s sebou co nejvíce zajímavých kreseb nebo protokolů a pokud možno i výsledky dalších používaných testů. Přínosné bývá zejména porovnávání více projektivních metod (např. kreseb stromů s kresbou postav) od téhož klienta. Aby se do rozborů mohli zapojit všichni účastníci, je dobré předem kresby naskenovat, aby je bylo možno promítat pomocí dataprojektoru, nebo namnožit na kopírce. Počet účastníků je limitován maximálně 10 - 12 účastníky, aby byla v maximální míře umožněna individuální spolupráce.

Zpět

(c) 2012 Jan Altman