ZdeněkAltman.cz - diagnostika, kurzy, odborné konzultace
Objednávky
Kontakt, přihlášení se na kurzy, organizace kurzů, objednání vyšetření ajn.
Publikace
Test apercepce ruky
Kresba postavy
Test stromu
Životopis
Stručný životopis - praxe, zkušenosti
Názory
Výroky, postřehy a zajímavé citáty

 
Kontakt:
Zdeněk Altman
z.altmanzavináčvolny.cz

Aktuálně
Ve školním roce 2020/2021 pořádám vybrané kurzy online. Pro bližší info mě kontaktujete e-mailem.


Kresba postavy (FDT)


Rozsah kurzu: 16 hod. (dvoudenní seminář)


Kresba postavy (FDT, základním východiskem je práce H. J. Baltrusche) je kresebná projektivně - výrazová technika, vhodná jako pomocná metoda při diagnostice osobnosti dospívajících a zejména dospělých, je vhodným doplňkem k testu stromu. Vedle poradenství je hojně využívána i v klinické psychologii. Nabízí pohled na základní osobnostní charakteristiky, přijetí vlastní psychosexuální identity i na postoj k opačnému pohlaví, různá selhání při kresbě postavy mohou signalizovat poruchy sebepojetí a jiné psychické poruchy. Kurz probíhá seminární formou, důraz je kladen zejména na otázku praktického využití probírané metody. Všechny probírané jevy jsou demonstrovány na konkrétních ukázkách, provádí se podrobný rozbor některých zajímavých kreseb včetně praktických cvičení pro posluchače. V případě zájmu je možno věnovat určitý čas i rozboru kreseb z vlastní praxe posluchačů.
Všichni účastníci obdrží obsáhlé materiály o Kresbě postavy v elektronické podobě.
V roce 2011 publikoval lektor kurzu v Testcentru vlastní příručku Kresba postavy.

Z obsahu kurzu: možnosti využití kresebných projevů v psychodiagnostice, základní principy interpretace kreseb, možnosti projektivního využití kresby postavy u dětí konfrontace s testem stromu, výhody kresby dvou postav FDT (vypovídá o sebepojetí a vztahu k opačnému pohlaví), administrace a postup při interpretaci, hledání varovných signálů psychické nevyrovnanosti v kresbě („chybné úkony“ typické pro různé druhy psychických poruch). Pohled na kresby postav z výkonnostního hlediska jako pomocný indikátor „normality“. Orientační normy.

Podrobněji k obsahu kurzu:
 • Úvod do práce s kresebnými projektivními metodami
 • Srovnání kresby postavy a testu stromu
 • Možnosti, výhody a nedostatky Kresby postavy
 • Administrace metody
 • Interpretace přístupu ke kresbě, celkového způsobu provedení, zacházení s detaily, obrany, různé stylizace apod.
 • Význam nejdůležitějších znaků na kresbě postavy, orientační normy
 • Práce s kresbou postavy z výkonnostního hlediska
 • Využití kresby postavy v klinické oblasti, možnosti využití pro diferenciální diagnózu
 • Ukázky celé řady běžných („průměrných“) i různých mimořádných až patologických kreseb
 • Podrobný rozbor různých typů zajímavých kreseb
 • Každý posluchač si zkusí sám interpretovat kresbu postavy


Zpět

(c) 2012 Jan Altman