ZdeněkAltman.cz - diagnostika, kurzy, odborné konzultace
Objednávky
Kontakt, přihlášení se na kurzy, organizace kurzů, objednání vyšetření ajn.
Publikace
Test apercepce ruky
Kresba postavy
Test stromu
Životopis
Stručný životopis - praxe, zkušenosti
Názory
Výroky, postřehy a zajímavé citáty

 
Kontakt:
Zdeněk Altman
z.altmanzavináčvolny.cz

Aktuálně
Ve školním roce 2020/2021 pořádám vybrané kurzy online. Pro bližší info mě kontaktujete e-mailem.


Umění a sebeprezentace


příprava na prezentace, veřejné vystupování, vystupování v médiích


Získání a upevnění základních prezentačních dovedností, hlavní důraz je kladen na překonání zábran a posílení sebevědomí – důležitou podmínkou kurzu je vytvoření neohrožujícího prostředí. Nácvik probíhá na modelových situacích a s pomocí videokamery.
Kurz je plánován jako dvoudenní seminář (cca 12 – 16 hod.), lze realizovat jak v rozšířené, tak i ve zkrácené jednodenní podobě.
Celková podoba programu, počet účastníků a výběr probíraných témat, včetně celkového časového rozsahu lze přizpůsobit potřebám a zájmům účastníků.
Předpokládáme aktivní účast všech účastníků, a proto bude jejich počet omezen na maximálně cca 12 - 15 osob. (Při práci s kamerou a rozborem záznamu je zapotřebí počítat minimálně s 15 - 30 min. na jednoho účastníka.)

  1) teoretická příprava a nácvik základních komunikačních dovedností
 • jak oslovit posluchače – základní pravidla veřejného vystupování a vystupování v náročných situacích (základní mechanismy k získávání si důvěry posluchačů, jak dokázat být přesvědčivý, o umění prosadit se)
 • práce s hlasem i celým tělem, postoj, gestikulace, známky nejistoty, jak lze překonat rozpaky, zábrany nebo trému
 • obsah a struktura projevu – příprava, srozumitelnost, psychologický dopad na posluchače atp.
 • možnosti asertivní obrany proti vnějšímu nátlaku
 • 2) praktická cvičení - médiatrénink

Bližší podrobnosti o některých probíraných tématech:

 • Vztah obsahu a formy
 • Překonávání trémy a rozpaků
 • Jak se připravovat na veřejná vystoupení
 • Obsah a struktura projevu – srozumitelnost, psychologický dopad na posluchače atp.
 • Budování vztahu s posluchači, co si lidé nejvíce zapamatují, zpestření prezentace, jak si získat a udržet pozornost, nástroje k získávání důvěry, větší přesvědčivosti, umění prosadit se
 • Zdroje obtíží, nejčastější chyby
 • Role nonverbálních faktorů - práce s dechem, jednoduchá relaxační cvičení, zacházení s hlasem, práce s tělem, postoj, gestikulace, mimika
 • Reakce na problematické posluchače
 • Specifika komunikace s médii – jak reagovat na nepříjemné otázky
 • Vzájemná výměna zkušeností, doporučení z praxe


Zpět

(c) 2012 Jan Altman