ZdeněkAltman.cz - diagnostika, kurzy, odborné konzultace
Objednávky
Kontakt, přihlášení se na kurzy, organizace kurzů, objednání vyšetření ajn.
Publikace
Test apercepce ruky
Kresba postavy
Test stromu
Životopis
Stručný životopis - praxe, zkušenosti
Názory
Výroky, postřehy a zajímavé citáty

 
Kontakt:
Zdeněk Altman
z.altmanzavináčvolny.cz

Aktuálně
Ve školním roce 2020/2021 pořádám vybrané kurzy online. Pro bližší info mě kontaktujete e-mailem.


Rozvoj dovedností řídícího pracovníka - psychologické aspekty řídící práce (Soft-skills)


 • úvod do sociální psychologie – sociální role, týmová práce, psychologie davu
 • psychologické zákonitosti týmové práce - dynamika skupiny, výhody a nevýhody skupinové práce
 • styly řízení, vztah osobnosti vedoucího pracovníka a preferovaných způsobů jednání k podřízeným
 • delegování
 • motivace a hodnocení pracovníků – psychologické zamyšlení nad možnostmi vedení lidí
 • sociální a profesionální role - typy chování v různých situacích, vzorce chování, očekávání
 • nácvik konkrétních dovedností (podle zájmu a potřeb účastníků) - např. efektivní vedení porady, hodnotící pohovory, výběr zaměstnanců a výběrový pohovor, vyřizování telefonátů
 • základní principy dynamiky osobnosti a vzájemného ovlivňování – vliv emocí, podvědomé zábrany apod.
 • problematické mezilidské vztahy (nedorozumění, nepřátelská atmosféra, mobbing ajn.) – zamyšlení nad příčinami konfliktního chování na daném pracovišti a možnostmi jejich řešení

Kritika a pochvala – hodnocení druhého

Základním nástrojem sloužícím k ovlivńování chování druhého nebo k formování vzájemných vztahů je poskytování zpětné vazby – kritiky a pochvaly. Jde o jeden z nejnáročnějších způsobů komunikace vyžadující osobní angažovanost. Umění kritizovat i přijímat kritiku slouží zároveň i jako prevence proti konfliktům. Stručně z obsahu.
 • význam poskytování zpětné vazby
 • zvládání kritiky - přijímání kritiky, konstruktivní kritika druhého
 • pochvala, vyslovení ocenění
 • hodnocení pracovníků , jako nástroj k motivaci
 • rizika subjektivního zkreslení při hodnocení druhého


Zpět

(c) 2012 Jan Altman