ZdeněkAltman.cz - diagnostika, kurzy, odborné konzultace
Objednávky
Kontakt, přihlášení se na kurzy, organizace kurzů, objednání vyšetření ajn.
Publikace
Test apercepce ruky
Kresba postavy
Test stromu
Životopis
Stručný životopis - praxe, zkušenosti
Názory
Výroky, postřehy a zajímavé citáty

 
Kontakt:
Zdeněk Altman
z.altmanzavináčvolny.cz

Aktuálně
Ve školním roce 2020/2021 pořádám vybrané kurzy online. Pro bližší info mě kontaktujete e-mailem.


Příprava na jednání s problematickým klientem


Možnosti praktického využití psychologie komunikace při zvládání náročných profesních situací, zaměřeno na získání praktických dovedností pro efektivní práci s lidmi, komunikační dovednosti jako nástroj k zvládání agresivity.
Kurz lze zaměřit i na problematiku vzájemných vztahů na pracovišti - zvládání vzájemných vztahů v prostředí omezeného soukromí, obrana proti sociálnímu stresu Teoretická příprava bude probíhat formou diskuse o problémech s cílem získání hlubšího náhledu na jejich podstatu. Nácvik komunikačních dovedností bude probíhat na modelových situacích a v případě zájmu i s pomocí videokamery. Uvítáme příklady konkrétních problémových situací z praxe účastníků.
Z obsahu:
  • hlavní zásady profesionálně vedeného rozhovoru
  • zamyšlení nad psychologickými příčinami nejrůznějších druhů problematického chování, hlavní druhy a dynamika různých psychických poruch
  • zdroje nedorozumění, prevence konfliktů, druhy a příčiny konfliktů, zástupné konflikty, možnosti prevence
  • zdroje agresivního chování, zklidňující techniky
  • překonání vlastních rozpaků, zábran, trémy
  • rozpoznávání manipulativních technik, možnosti obrany
  • techniky přesvědčování, způsob argumentování, obrana proti nečistým trikům a manipulaci
  • příklady vhodných reakcí při konkrétních konfliktních situacích, nácvik jejich využití na modelových situacích


Zpět

(c) 2012 Jan Altman