ZdeněkAltman.cz - diagnostika, kurzy, odborné konzultace
Objednávky
Kontakt, přihlášení se na kurzy, organizace kurzů, objednání vyšetření ajn.
Publikace
Test apercepce ruky
Kresba postavy
Test stromu
Životopis
Stručný životopis - praxe, zkušenosti
Názory
Výroky, postřehy a zajímavé citáty

 
Kontakt:
Zdeněk Altman
z.altmanzavináčvolny.cz

Aktuálně
Ve školním roce 2020/2021 pořádám vybrané kurzy online. Pro bližší info mě kontaktujete e-mailem.


Jak lépe porozumět sobě sama i druhým


Psychologický pohled na dynamiku fungování naší osobnosti a základní zákonitosti mezilidských vztahů prostřednictvím transakční analýzy.


Možnosti využití transakční analýzy k praktickému využití v osobním životě: sebepoznání jako nástroj k lepšímu pochopení druhých.
Z obsahu:
 • základní životní postoje (já jsem OK, ty jsi OK) – jak se projevují v našem chování, jak působíme na druhé
 • pohled na dynamiku osobnosti pomocí psychologického modelu: vnitřní rodič, dospělý a dítě
 • o čem nevíme – vliv nevědomých faktorů na naše prožívání a chování
 • teorie „pohlazení“, hledání „zlatých žetonů“, problémy s falešnými náhražkami
 • slepé uličky v mezilidských vztazích
 • možnosti praktického využití v partnerských vztazích i při profesionální komunikaci
 • Model životních postojů a základních komunikačních strategií (podle transakční analýzy, Já jsem OK, Ty jsi OK) – základní styly chování a očekávatelné reakce

Transakční analýza

Hlubší pohled na sebe sama a mezilidské vztahy (sebepoznání jako nástroj k lepšímu pochopení druhého) prostřednictvím psychologického modelu osobnosti, vytvořeného pro praktické využití v osobním životě i při profesionální práci s lidmi, nástroj k lepšímu pochopení dynamiky lidské psychiky (nástroj k předcházení konfliktů a k pozitivnímu ovlivňování interpersonálních vztahů).
 • čtyři základní životní postoje (já jsem OK, ty jsi OK) a vnitřní rodič, dospělý a dítě - vznik základů osobnosti, vývoj osobnosti, skryté stránky osobnosti (mimo kontrolu vědomí) a jejich vliv na chování a hodnocení sebe sama i druhého
 • analýza transakcí – model komunikace
 • životní scénáře, slepé uličky v mezilidských vztazích, nečisté hry
 • možnosti praktického využití při profesionální komunikaci


Zpět

(c) 2012 Jan Altman