ZdeněkAltman.cz - diagnostika, kurzy, odborné konzultace
Objednávky
Kontakt, přihlášení se na kurzy, organizace kurzů, objednání vyšetření ajn.
Publikace
Test apercepce ruky
Kresba postavy
Test stromu
Životopis
Stručný životopis - praxe, zkušenosti
Názory
Výroky, postřehy a zajímavé citáty

 
Kontakt:
Zdeněk Altman
z.altmanzavináčvolny.cz

Aktuálně
Ve školním roce 2020/2021 pořádám vybrané kurzy online. Pro bližší info mě kontaktujete e-mailem.


Organizace práce (základy Time managementu)


  • stanovení priorit, delegování, plánování
  • psychologické aspekty organizace pracovního dne
  • vnitřní a vnější zdroje časových ztrát, návrhy konkrétních opatření
  • analýza pracovního stylu
  • zamyšlení nad různými způsoby řízení z hlediska časové efektivnosti, způsoby řešení problémů
  • opatření proti časovým ztrátám při jednání s návštěvníky, telefonování, zpracování písemností
  • příprava a efektivní vedení porady
  • tvořivé myšlení – brainstorming, mind map
  • složité komunikační situace – např. jednání s rodiči, vyslovování kritiky, motivování podřízených, urovnávání konfliktů
  • příklady praktického využití komunikačních dovedností – komunikace v emočně vyhraněných situacích, jednání s problematickou osobností, možnosti zvládání výlevů zloby a agresivity, zklidňující taktiky, vyjadřování vlastního hněvu, umění ukončit rozhovor (problém s mnohomluvností), zvládání i jiných náročných interpersonálních situací


Zpět

(c) 2012 Jan Altman