ZdeněkAltman.cz - diagnostika, kurzy, odborné konzultace
Objednávky
Kontakt, přihlášení se na kurzy, organizace kurzů, objednání vyšetření ajn.
Publikace
Test apercepce ruky
Kresba postavy
Test stromu
Životopis
Stručný životopis - praxe, zkušenosti
Názory
Výroky, postřehy a zajímavé citáty

 
Kontakt:
Zdeněk Altman
z.altmanzavináčvolny.cz

Aktuálně
Ve školním roce 2020/2021 pořádám vybrané kurzy online. Pro bližší info mě kontaktujete
e-mailem.


Kurzy komunikačních a psychologických dovedností


Aplikace psychologických poznatků v praxi, rozvoj komunikačních dovedností, sociálně psychologický výcvik


Kurzy jsou zaměřeny jak na získání praktických dovedností pro efektivní práci s lidmi, tak pro rozvoj vlastní osobnosti. Těžiště pozornosti u probíraných tematických okruhů se snažím co nejvíce zaměřovat na aktuální problémy daného pracoviště. Obsah každého kurzu lze přizpůsobit zájmu a potřebám posluchačů, témata lze různě kombinovat, případně rozšířit i o nová aktuální témata. Kurzy by měly probíhat co nejvíce seminární formou, usiluji o co největší zapojení všech účastníků do diskuse.

Umění jednat s lidmi
rozvoj praktických komunikačních dovedností – nonverbální komunikace, asertivita, přesvědčivé vystupování
Prevence a řešení konfliktů

Umění a sebeprezentace
příprava na prezentace, veřejné vystupování, vystupování v médiích
Příprava na jednání s problematickým klientem
využití komunikačních dovedností jako nástroje k zvládání náročných interpersonálních situací
Komunikační pasti
manipulace, nečisté triky, znásilňování mysli – jak odhalovat, možnosti obrany
Duševní hygiena
zvládání psychické zátěže, stres, syndrom vyhoření (stres management)
Emoční inteligence
pohled na emoce jako základní faktor dynamiky lidské psychiky
Jak lépe porozumět sobě sama i druhým
úvod do psychologie, zamyšlení nad způsoby a příčinami lidského myšlení a chování
Rozvoj dovedností řídícího pracovníka
psychologické aspekty řídící práce (soft-skills)
Organizace práce
základy time managementu

Zpět

(c) 2012 Jan Altman