ZdeněkAltman.cz - diagnostika, kurzy, odborné konzultace
Objednávky
Kontakt, přihlášení se na kurzy, organizace kurzů, objednání vyšetření ajn.
Publikace
Test apercepce ruky
Kresba postavy
Test stromu
Životopis
Stručný životopis - praxe, zkušenosti
Názory
Výroky, postřehy a zajímavé citáty

 
Kontakt:
Zdeněk Altman
z.altmanzavináčvolny.cz

Aktuálně
Ve školním roce 2020/2021 pořádám vybrané kurzy online. Pro bližší info mě kontaktujete
e-mailem.


Zdeněk Altman vás tu vítá

Nabízím:

Kurzy projektivních metod
Kurzy jsou určeny pro psychology (případně i pro studenty psychologie nebo pro ty, kdo se v praxi zabývají diagnostikou a dobře se orientují v psychologické problematice).
Psychodiagnostiku
Psychologická posouzení v rámci výběrových řízení, posouzení rozvojových potřeb, sebepoznání.
Kurzy komunikačních a psychologických dovedností
Kurzy jsou zaměřeny jak na získání praktických dovedností pro efektivní práci s lidmi, tak pro rozvoj vlastní osobnosti. Těžiště pozornosti u probíraných tematických okruhů se snažím co nejvíce zaměřovat na aktuální problémy daného pracoviště.
Kurzy pro školství
Koncepce programů vychází ze znalosti školní problematiky (zkušenosti z práce v ped.- psych. poradnách). Modelové situace a uváděné příklady jsou přizpůsobovány praktickým potřebám a zájmům účastníků.
Poradenství
Služby pro podniky, odborné poradenství v oblasti lidských zdrojů, personální audity ajn.


(c) 2012 Jan Altman